POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA NABAVU PRUŽANJA USLUGA PROGRAMA OSPOSOBLJAVANJA ODRASLIH ZA: TESARA, KUHARA I RAČUALNOG OPERATERA