Gradsko Društvo Crvenog Križa Valpovo

Nacionalno društvo

Gradska društva

Županijskih društava

Općinskih društava

POVIJEST MEĐUNARODNOG POKRETA CRVENOG KRIŽA
Međunarodni pokret Crvenog križa začet je davne 1859. godine i vezan je uz Švicarca Henrya Dunanta koji se iste godine našao na bojnom polju kod Solferina, nakon bitke austrijske i francuske vojske, s mnoštvom mrtvih i ranjenih organizira pomoć za ranjenike s nekoliko žena u obližnjoj crkvi.

            Na inicijativu HENRY DUNANTA, Švicarca, organiziran je sastanak s predstavnicima 16 zemalja koji su usvojili deset rezolucija koje određuju ciljeve i radne metode za pomoć ranjenicima na bojnom polju.

             Na diplomatskoj konferenciji u Ženevi, zastupnici 12 zemalja prihvatili su nacrt ugovora za poboljšanje položaja ranjenika u oružanim snagama u ratu, na sastanku u Ženevi u kolovozu 1864. godine.

            Sporazum je nazvan ŽENEVSKA KONVENCIJA.

            Istovremeno je i crveni križ na bijeloj podlozi (obrnuto od švicarske zastave) bio prihvaćen kao simbol začetka pokreta Crvenog križa  i postao je sastavni dio ugovora, kao zaštitini znak vojnih sanitetskih službi.

CRVENI KRIŽ U VALPOVŠTINI
Gradsko društvo Crvenog križa Valpovo je neprofitna pravna osoba koja djeluje na teritoriju RH , gradova Valpova i Belišća, općina Bizovac i Petrijevci i pripadajućih mjesta i jedan je od ustrojstvenih oblika Hrvatskog Crvenog križa. U svom radu promiče i ostvaruje humanitarne ciljeve te provodi akcije od opće koristi temeljem misije i načela Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca kroz sljedeće programe/projekte: priprema za djelovanje u katastrofama i izvanrednim situacijama, humanitarna pomoć – prikupljanje i distribucija, služba traženja, prva pomoć, dobrovoljno davanje krvi, programi zaštite zdravlja (zdravstveno odgojna predavanja namijenjena prevenciji i sprječavanju, suzbijanju bolesti, ovisnosti, te očuvanju zdravlja), mladež HCK, akcije solidarnosti i humanitarno-socijalni programi, programi skrbi za osobe treće životne dobi (Pomoć u kući, Dnevni boravak, Pučka kuhinja). GDCK Valpovo obavlja javne ovlasti i djelatnosti utvrđene Zakonom o Hrvatskom Crvenom križu (NN 71/2010) i drugim propisima sukladno potrebama lokalne zajednice.

GDCK Valpovo djeluje još od 1880. kao Hrvatsko patritsko pripomoćno društvo za potporu ranjenicima, vojnih udovica i siročadi. Od 01.01.1964. godine GDCK Valpovo ima profesionalnu stručnu službu.

AKTIVNOSTI
Gradsko društvo Crvenog križa Valpovo obavlja danas javne ovlasti i poslove ustanovljene Zakonom o Hrvatskom Crvenom križu, Zakonom o zaštiti znaka i naziva Crvenog križa, Statutom Hrvatskog Crvenog križa i Statutom Gradskog društva Crvenog križa Valpova.

 

Gradsko društvo Crvenog križa Valpovo provodi slijedeće zadaće i aktivnosti:

 • organizira akcije dragovoljnog darivanja krvi,
 • provodi program pomoći starijim osobama,
 • vodi poslove Službe traženja nestalih i zatočenih osoba te drugih osoba koje su nestale,
 • priprema i distribuira obroke osobama u stanju socijalne potrebe na području Valpovštine,
 • okuplja mladež i organizira određene aktivnosti tijekom godine,
 • provodi program asanacije – tretiranja bunara,
 • provodi program upoznavanja s opasnošću od mina u osnovnim školama i s odraslima,
 • organizira predavanja za zdravstveno prosvjećivanje,
 • provodi program prevencije o ovisnostima.
 • raspodjeljuje humanitarnu pomoć osobama u stanju socijalne potrebe,
 • organizira i provodi tečajeve prve pomoći
 1. a) za vozače,
 2. b) za djelatnike pravnih i fizičkih osoba,

HRVATSKI CRVENI KRIŽ GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA VALPOVO

OIB: 94835669718

Adresa sjedišta: PRILAZ CRVENOM KRIŽU 2

Naziv matičnog registra: REGISTAR UDRUGA

Broj iz matičnog registra: 14000241

Račun za uplatu donacija: HR9823400091510803438