Učim, radim…više vrijedim

CILJ PROJEKTA je povećati mogućnosti za zapošljavanje dugotrajno nezaposlenih osoba romske nacionalne manjine, mladih bez odgovarajuće roditeljske skrbi, osoba s invaliditetom i korisnika prava zajamčene minimalne naknade. Najmanje stotinu korisnika s područja Valpovštine steći će stručnu kvalifikaciju, socijalne vještine i radno iskustvo za izlazak na tržište rada ujedno smanjujući rizik od socijalne isključenosti i siromaštva.

NOSITELJ PROJEKTA: Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Valpovo

PARTNERI: Grad Valpovo i Centar za socijalnu skrb Valpovo.

VRIJEME PROVEDBE: 4. 9. 2018. – 4. 9. 2020.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 1.441.555,68 HRK

AKTIVNOSTI PROJEKTA:

1. Jačanje stručnih znanja nezaposlenih osoba pripadnika marginaliziranih skupina: osoba romske nacionalne manjine, mladih osobe bez odgovarajuće roditeljske skrbi, osoba s invaliditetom i korisnika prava na zajamčenu minimalnu naknadu kroz provedbu programa obrazovanja odraslih koji imaju individualiziran pristup polaznicima.
2. Osnaživanje te razvoj socijalnih vještina nezaposlenih osoba pripadnika marginaliziranih skupina provedbom radionica socijalnih vještina i pružanjem usluga mentorstva koje osiguravaju stjecanje radnog iskustva.
3. Jačanje kapaciteta stručnjaka u svrhu unaprjeđenja usluga povezanih s pristupom tržištu rada i socijalnim uključivanjem za nezaposlene pripadnike marginaliziranih skupina.
4. Studijsko putovanje predstavnika triju partnerskih ustanova. Posjetit će the Irish National Organisation of the Unemployed i njihove suradnike.
5. Redovite mjesečne objave informiranja javnosti putem web portala: www.valpovstina.info i na web stranici Crvenog križa Valpovo.
6. Redovni sastanci s partnerima na projektu (8 sastanaka tijekom trajanja projekta)

UČIM, RADIM… VIŠE VRIJEDIM…

NOSITELJ PROJEKTA: Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Valpovo

PARTNERI: Grad Valpovo i Centar za socijalnu skrb Valpovo.

VRIJEME PROVEDBE: 4. 9. 2018. – 4. 9. 2020.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 1.441.555,68 HRK

CILJ PROJEKTA je povećati mogućnosti za zapošljavanje dugotrajno nezaposlenih osoba romske nacionalne manjine, mladih bez odgovarajuće roditeljske skrbi, osoba s invaliditetom i korisnika prava zajamčene minimalne naknade. Najmanje stotinu korisnika s područja Valpovštine steći će stručnu kvalifikaciju, socijalne vještine i radno iskustvo za izlazak na tržište rada ujedno smanjujući rizik od socijalne isključenosti i siromaštva.

AKTIVNOSTI PROJEKTA:

1. PROGRAMI OBRAZOVANJA ODRASLIH – 100 osoba – od prosinca 2018.
Jačanje stručnih znanja nezaposlenih osoba pripadnika marginaliziranih skupina: osoba romske nacionalne manjine, mladih osoba bez odgovarajuće roditeljske skrbi, osoba s invaliditetom i korisnika prava na zajamčenu minimalnu naknadu kroz provedbu programa obrazovanja odraslih koji imaju individualiziran pristup polaznicima.
Ponuđeni programi obrazovanja odraslih su:
• Njegovatelj/ica
• Kuhar/ica
• Proizvođač/ica voća i povrća
• CNC operater
• Autolakirer
• Tokar
• Glodač

2. RADIONICE SOCIJALNIH VJEŠTINA
Osnaživanje te razvoj socijalnih vještina nezaposlenih osoba pripadnika marginaliziranih skupina provedbom radionica socijalnih vještina i pružanjem usluga mentorstva koje osiguravaju stjecanje radnog iskustva.
Radionice socijalnih vještina bit će podijeljene u pet tematskih cjelina koje će se

provoditi dva puta mjesečno nakon što polaznici završe program obrazovanja. Kroz radionice će polaznici dobiti priliku za vježbanje asertivnosti, prezentacijskih i komunikacijskih vještina, pisanje životopisa, planiranje traženja posla, analizu vlastitog načina reagiranja u sukobu i mirno rješavanje sukoba, nošenje sa stresom te planiranje radnih zadataka.

3. RAD ZA OPĆE DOBRO BEZ NAKNADE – STJECANJE RADNOG ISKUSTVA – od veljače 2019.
Nakon završenih programa obrazovanja korisnicima će biti omogućena konkretna radna praksa u skladu s odabranim zanimanjem koja će im pružiti radno iskustvo potrebno za zapošljavanje kod budućih poslodavaca.

Socijalna mentorica Centra za socijalnu skrb Valpovo bit će zadužena za razgovor s korisnikom o njegovim/njezinim potrebama i profesionalnim ciljevima, izrada individualnog plana razvoja i traženja posla te praćenje provedbe plana. Plan će sadržavati obvezu izrade životopisa, dinamiku traženja posla i način provedbe obveznih radnih zadataka.

Radni mentor Grada Valpova bit će odgovoran za dodjelu i praćenje rada za ciljnu skupinu nakon što je završen program obrazovanja. Radovima će se poticati praksa uzgoja povrća i voća te obrađivanje zemlje na jednom od zemljišta u vlasništvu Grada.

Mentor kuhar Gradskog društva Crvenog križa Valpovo bit će zadužen za stručno mentorstvo korisnicima koji će tako imati priliku učiti i prakticirati kuhanje. Mentor će korisnicima zadavati izradu zdravih jela koje mogu podnijeti niski kućni proračuni te će na taj način biti izrađena čitava lepeza recepata za korisnike.

4. STUDIJSKO PUTOVANJE stručnjaka iz različitih sektora koji rade s nezaposlenim osobama pripadnicima marginaliziranih skupina provest će se kao jačanje kapaciteta stručnjaka u svrhu unaprjeđenja usluga povezanih s pristupom tržištu rada i socijalnim uključivanjem za nezaposlene pripadnike marginaliziranih skupina. Studijsko putovanje predstavnika triju partnerskih ustanova planira se posjetom the Irish National Organisation of the Unemployed i njihovim suradnicima u Dublinu, Irska.

5. Redovite mjesečne objave informiranja javnosti o aktivnostima projekta odvijat će se putem web portala: www.valpovstina.info te putem web stranice Crvenog križa Valpovo.

Projekt pod nazivom Učim, radim…više vrijedim… odobren je u okviru programa Podrške socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Više informacija