Volonteri

Volontiranje

dobrovoljno ulaganje osobnog vremena, truda, znanja i vještina kojima se obavljaju usluge ili aktivnosti za dobrobit druge osobe ili za zajedničku dobrobit, a obavljaju ih osobe na način predviđen ovim Zakonom, bez postojanja uvjeta isplate novčan nagrade ili potraživanja druge imovinske koristi za obavljeno volontiranje, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno.

Vrste volontiranja

  • Kratkotrajno volontiranje – jednokratno ili povremeno u vremenski ograničenom trajanju.
  • Dugotrajno volontiranje – redovito i kontinuirano, na tjednoj osnovi u razdoblju od najmanje tri mjeseca bez prekida.
  • Volontiranje u kriznim situacijama – u situacijama koje nalažu hitnost i u izvanrednim društvenim situacijama.

Volonteri

Pomažite u zajednici

Pripreme za krizne aktivnosti

Temeljna načela Pokreta

HUMANOST

NEOVISNOST

NEPRISTRANOST

DOBROVOLJNOST

UNIVERZALNOST

NEUTRALNOST

JEDINSTVO

Prijava za volontiranje

Prijavite se