Održano predavanje „Upravljanje kućnim budžetom“

Na današnjoj edukaciji pod nazivom „Upravljanje kućnim budžetom“  prisustvovalo je 32 sudionika te smo prošli teme Umjetnost budžetiranja, financijski plan, štednja, kućni budžet te bankarski proizvodi. Izrada plana u svakom segmentu života, pa tako kada i govorimo o financijama je vrlo važna jer nam govori koje korake trebamo poduzeti kako bi došli do željenog cilja. Što se tiče štednje, uglavnom vlada mišljenje da ćemo moći štedjeti kada budemo imali dosta novaca, ali štedjeti treba početi i s vrlo malo novaca, jer na dugi rok mala svota novca na kraju može biti velika. U  kućnom budžetu trebamo utjecati na priljeve i odljeve novca. Nakon edukacije, polaznici su postavljali pitanja te tražili savjete kako sa malo mjesečnih prihoda podmiriti nastale životne troškove. Također, iznesena je problematika zateznih kamata na režijskim računima.

Skip to content