WEB STRANICA JE U IZRADI

Edukacija za djelovanje u poplavljenim područjima

Danas je završila edukacija za djelovanje u poplavljenim područjima koja je održana od strane Službe spašavanja života na vodi i ekološke zaštite priobalja Hrvatskog Crvenog križa (11.-12.11.2017. u Osijeku).
Edukacija se sastojala od teoretskih predavanja i praktičnih vježbi na suhom i u vodi.
Predavanja su obuhvaćala specifičnosti djelovanja u poplavljenim područjima, korištenje spasilačke opreme, osnove samospašavanja u tekućoj vodi, osnove spašavanja osobe u vodi s kopna pomoću spasilačkog užeta, djelovanje na plovilu te spašavanje osobe u vodi iz plovila. Praktična vježba bila je na rijeci Dravi u Osijeku. U edukaciji je sudjelovalo 6 osoba iz GDCK Osijek, i po jedna osoba iz DCK Našice, Darda, Valpovo i Donji Miholjac.
GDCK Osijek preuzelo je na korištenje od Hrvatskog Crvenog križa čamac namijenjen djelovanju u prirodnim katastrofama i za daljnju edukaciju budućih članova interventnih timova.

Skip to content