GDCK Valpovo objavilo javni poziv za dostavu ponuda za izradu projektne dokumentacije

Poziv na dostavu ponude – izrada projektne dokumentacije za projekt Energetske obnove zgrade Gradskog društva Crvenog križa Valpovo na adresi Prilaz Crvenom križu 2, Valpovo. Naručitelj nije obveznik Zakona o javnoj nabavi stoga se primjenjuju upute točke 4. dodatka 1.3. Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi, uputa Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“.

Predmet nabave: Izrada projektne dokumentacije za projekt Energetska obnova zgrade Gradskog društva Crvenog križa Valpovo na adresi Prilaz Crvenom križu 2, Valpovo. Opis nabave: Projektna dokumentacija sastoji se od glavnog projekta, izrade energetskog certifikata nakon provedbe energetske obnove i izrade projekta dizala (za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti). Glavni projekt sastoji se od arhitektonskog projekta, projekta elektrotehničkih instalacija i projekta strojarskih instalacija. U projektnoj dokumentaciji se detaljno opisuju predviđene mjere energetske učinkovitosti i njihova provedba. Projekt uključuje izradu elaborata uštede energije s prikazom postojećeg i budućeg stanja kojim će se računski dokazati da će predviđene mjere energetske učinkovitosti rezultirati uštedom energije na godišnjoj razini od najmanje 50%.

Skip to content