WEB STRANICA JE U IZRADI

Opremljena učionica Crvenog križa Valpovo za provedbu osposobljavanja korisnika koji žele posao

Krajem prosinca 2018. u prostoru Gradskog društva Crvenog križa Valpovo opremljena je učionica za izvođenje programa osposobljavanja projekta Učim, radim…više vrijedim… Učionica je opremljena sa 16 stolova, 32 stolice, stolom i stolicom za predavača te dvije komode, a koristit će se za izvođenje radionica socijalnih vještina. Radionice će biti prilika za vježbanje komunikacijskih i prezentacijskih vještina, planiranje vremena, pisanje životopisa, planiranje traženja posla, planiranje radnih zadataka i drugih vještina nužnih za svakodnevni život.
Za vježbanje korištenja računala i istraživanje interneta, izradu životopisa i istraživanje oglasa za posao, nabavljeno je i 20 tableta te interaktivna ploča koja će se koristiti kao suvremeni edukacijski alat u stjecanju znanja i vještina.

Zajedničkim konkretnim naporima kroz osposobljavanje i radionice socijalnih vještina, nezaposleni stanovnici cijele Valpovštine povećat će mogućnost za zapošljavanjem. Pravo na rad i na zaštitu od nezaposlenosti osnovno je ljudsko pravo svakog pojedinca (čl. 23, st. 1, Opća deklaracija o pravima čovjeka).

Pozivamo sve nezaposlene osobe korisnike prava na zajamčenu minimalnu naknadu (koji se još nisu uključili u projekt) da se prijave za jedan od sedam besplatnih programa stručnog osposobljavanja kojim će steći verificiranu kvalifikaciju, ali i praksu za obavljanje istog posla, što je preduvjet svakom poslodavcu za zapošljavanje.
Prijaviti se možete osobno u prostoru Gradskog društva Crvenog križa Valpovo, putem telefona 031 651 479 ili putem web obrasca na linku.

Projekt pod nazivom Učim, radim…više vrijedim… odobren je u okviru programa Podrške socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Skip to content