POZIV ZA DOSTAVU PONUDA za predmet nabave građevinsko zemljište

Poziv zemljište

Broj: 01-31/48-19.

U Valpovu, 30. rujna 2019. godine

 

OPĆI PODACI:

Naručitelj:          Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Valpovo

Prilaz Crvenom križu 2, 31550 Valpovo

OIB: 94835669718

Broj telefona: 031/651479

Broj mobitela: 0913501012

E-mail: info@crvenikrizvalpovo.hr

Internetska stranica: : https://www.crvenikrizvalpovo.hr

 

Vrsta nabave: Nabava objavom na internetskoj stranici i oglasnoj ploči GDCK Valpovo

Vrsta ugovora: kupoprodajni ugovor

Početak nabave: Nabava počinje objavom na web stranici  GDCK Valpovo : https://www.crvenikrizvalpovo.hr i oglasnoj ploči GDCK Valpovo.

OPIS PREDMETA NABAVE:

Gradsko društvo Crvenog križa Valpovo započelo je postupak nabave građevinskog zemljišta za izgradnju poslovnog objekta GDCK Valpovo.

  • Građevinsko zemljište mora biti u Valpovu.
  • Namjena građevinskog zemljišta: poslovna, javna i društvena
  • Površina građevinske čestice od 1 000 m2 do 2 000 m2 s minimalno 18 m ulične fonte.
  • Razlozi isključenja: nad nekretninom – građevinskim zemljištem koje je predmet ove nabave postoji hipoteka ili druga vrsta tereta odnosno nekretnina je opterećena založnim pravom ili se u pogledu nje vodi spor ili je  u izvanknjižnom  vlasništvu.
  • Uz ponudu dostaviti zemljišnoknjižni izvadak i kopiju katastarskog plana.
  • Kriterij za odabir ponude je pristupačnost terena, nesmetan pješački prilaz i prilaz prijevoznim sredstvima, lokacija građevinskog zemljišta treba biti u naselju da omogućava korištenje usluga odgoja i obrazovanja, zdravstvenih i drugih djelatnosti, infrastruktura, izgrađenost zemljišta.
  • Ponuda s dodatnom dokumentacijom podnosi se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu u zatvorenoj koverti poštom ili osobnom dostavom na adresu: GDCK Valpovo, Prilaz Crvenom križu 2, 31550 Valpovo.
  • Rok za dostavu ponuda: 7. listopada 2019. godine do 8 sati.
  • Rok, način i uvjeti plaćanja utvrđuju se ugovorom kojeg će naručitelj sklopiti s odabranim ponuditeljem.
  • Osoba za kontakt: Sanja Habuda

Ravnateljica:

Sanja Habuda

 

Skip to content