WEB STRANICA JE U IZRADI

JAVNI NATJEČAJ za izbor ravnatelja/ice Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Valpovo

Na temelju članka 41. Statuta Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Valpovo i članka 2. Pravilnika o ravnateljima Društava Hrvatskog Crvenog križa, Odbor Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Valpovo raspisuje sljedeći

JAVNI NATJEČAJ

za izbor ravnatelja/ice

Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Valpovo

Kandidati/kinje trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili završen preddiplomski sveučilišni studij, završen preddiplomski stručni studij ili završen specijalistički diplomski stručni studij,
 • najmanje tri (3) godine radnog iskustva na sličnim poslovima u propisanoj stručnoj spremi,
 • vozačka dozvola B-kategorije

Za natječaj je potrebno priložiti:

 • molbu,
 • životopis,
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslik diplome),
 • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (elektronički zapis i potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr.),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),
 • uvjerenje da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci),
 • suglasnost kandidata/kinje da se prije zasnivanja radnog odnosa, u primjerenom roku, ishodi uvjerenje da kandidat/kinja nije pravomoćno osuđen/a na kaznu zatvora ili kaznu dugotrajnog zatvora ili djelomičnu uvjetnu osudu za kazneno djelo,
 • motivacijsko pismo ili prijedlog programa koji moraju sadržavati viziju razvoja i rada Gradskog društva Crvenog križa Valpovo za mandatno razdoblje od četiri (4) godine.

U slučaju da se na javni natječaj javlja kandidat/kinja koji/a je već obnašao/la dužnost ravnatelja/ice, isti/a mora dostaviti izvješća o radu u proteklom mandatu te dobiti pozitivnu ocjenu obnašanja dužnosti u proteklom mandatu.

Ravnatelj/ica obnaša dužnost na mandatno razdoblje od četiri (4) godine s mogućnošću ponovnog izbora i imenovanja.

Rok za podnošenje prijave je osam (8) dana od dana objave natječaja u Glasu Slavonije, na službenim stranicama Gradskog društva Crvenog križa Valpovo i službenim stranicama Hrvatskog Crvenog križa.

Prijavu za natječaj treba dostaviti na adresu: Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Valpovo, Prilaz Crvenom križu 2, 31 550 Valpovo s naznakom „Za natječaj“.

O rezultatima natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni u roku od trideset (30) dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim/om na javni natječaj, o čemu će mu/joj se dostaviti pisana obavijest.

Odbor Gradskog društva Crvenog križa Valpovo

 

Broj: 01-80/2-19.

Valpovo, 30. rujna 2019. godine

 

Skip to content