WEB STRANICA JE U IZRADI

Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa

Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa posvećen je očuvanju okoliša i sprečavanju rizika od prirodnih katastrofa.  Inicijativa je započela 1989. godine nakon poziva Opće skupštine Ujedinjenih Naroda koja Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa vidi kao način promoviranja kulture svijesti o rizicima i smanjenju rizika što uključuje prevenciju katastrofa, ublažavanje posljedica i spremnost na odgovor. Do 2009. godine kao dan smanjenja rizika obilježavala se druga srijeda u listopadu, a nakon 2009. godine usvojen je 13. listopada kao Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa.

Katastrofe ne prestaju tijekom globalne pandemije.
Ovaj Međunarodni dan smanjenja rizika katastrofa, #ItsAllAboutGovernance.
Dobro upravljanje katastrofalnim rizicima pomaže u spašavanju života #DRRDay
Skip to content