GDCK VALPOVO – POTPISAN UGOVOR ZA PROJEKT „ŽIVOT DOSTOJAN ČOVJEKA“

Dana 10. studenog 2020. godine u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Valpovo potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za Projekt financiran iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije pod nazivom „Život dostojan čovjeka“.

Projekt je odobren u okviru poziva „Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći – faza III“ u iznosu od 4.106.279,32 kn.

Razdoblje provedbe projekta je jedna godina, od 10. studenog 2020. do 10. studenog 2021. godine. Područje provedbe projekta je cijela Valpovština tj. gradovi Valpovo i Belišće te općine Petrijevci i Bizovac sa pripadajućim naseljima.

Svrha Projekta je pridonijeti ublažavanju najgorih oblika siromaštva na području Valpovštine, podjelom humanitarne pomoći. Kroz projekt je planirano 7 podjela paketa hrane za 1400 korisnika ili ukupno 9800 paketa hrane i 1 podjela paketa higijene za isti broj korisnika. Kroz projekt su osigurana i sredstva za nabavu bijelih majica za tjelesni odgoj, koje će biti podijeljene za 260 učenika osnovne škole slabijeg imovinskog stanja.

Kategorije korisnika će biti slijedeće:

  1. Samci i kućanstva – korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu i drugih socijalnih prava te korisnici socijalnih usluga koji ne mogu u cijelosti ili djelomično platiti cijenu usluga kao ni njihovi zakonski obveznici uzdržavanja – kojima je pravo utvrđeno temeljem rješenja nadležnog Centra za socijalnu skrb.
  2. Samci, kućanstva, starije i nemoćne osobe, samohrani roditelji, jednoroditeljske obitelji, osobe s invaliditetom i sl. koje se privremeno nalaze u problemu zadovoljavanja osnovnih životnih potreba zbog iznenadnog gubitka posla, rođenja ili školovanja djeteta, bolesti ili smrti člana obitelji, elementarne nepogode i druge krizne situacije
  3. Samci s prosječnim mjesečnim primanjima do 2.000 kuna
  4. Osobe starije od 65 godina u samačkom ili u dvočlanom kućanstvu s prosječnim mjesečnim primanjima do 2.000 kuna, odnosno do 3.500 kuna mjesečno za dvočlano kućanstvo.
  5. Kućanstva, obitelji s djecom, osobe s invaliditetom, s prosječnim mjesečnim prihodima do 1.300,00 kn po članu.
  6. Iznimno, samci ili kućanstva, obitelji s djecom, s jednim ili više zaposlenih, koji zbog trenutačnih kriznih situacija i teškoća nisu u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe.

 

Skip to content