„Život dostojan čovjeka“

Dana 10. studenog 2020. godine u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Valpovo potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za Projekt financiran iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije pod nazivom „Život dostojan čovjeka“.
Projekt je odobren u okviru poziva „Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći – faza III“ u iznosu od 4.106.279,32 kn.
Razdoblje provedbe projekta je jedna godina, od 10. studenog 2020. do 10. studenog 2021. godine. Područje provedbe projekta je cijela Valpovština tj. gradovi Valpovo i Belišće te općine Petrijevci i Bizovac sa pripadajućim naseljima.
Svrha Projekta je pridonijeti ublažavanju najgorih oblika siromaštva na području Valpovštine, podjelom humanitarne pomoći. Kroz projekt je planirano 7 podjela paketa hrane za 1400 korisnika ili ukupno 9800 paketa hrane i 1 podjela paketa higijene za isti broj korisnika. Kroz projekt su osigurana i sredstva za nabavu bijelih majica za tjelesni odgoj, koje će biti podijeljene za 260 učenika osnovne škole slabijeg imovinskog stanja.

Podjele će se vršiti prema slijedećim kriterijima:
1. Samci i kućanstva – korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu i drugih socijalnih prava te korisnici socijalnih usluga koji ne mogu u cijelosti ili djelomično platiti cijenu usluga kao ni njihovi zakonski obveznici uzdržavanja – kojima je pravo utvrđeno temeljem rješenja nadležnog Centra za socijalnu skrb.
2. Samci, kućanstva, starije i nemoćne osobe, samohrani roditelji, jednoroditeljske obitelji, osobe s invaliditetom i sl. koje se privremeno nalaze u problemu zadovoljavanja osnovnih životnih potreba zbog iznenadnog gubitka posla, rođenja ili školovanja djeteta, bolesti ili smrti člana obitelji, elementarne nepogode i druge krizne situacije
a. Samci s prosječnim mjesečnim primanjima do 2.000 kuna
b. Osobe starije od 65 godina u samačkom ili u dvočlanom kućanstvu s prosječnim mjesečnim primanjima do 2.000 kuna, odnosno do 3.500 kuna mjesečno za dvočlano kućanstvo.
c. Kućanstva, obitelji s djecom, osobe s invaliditetom, s prosječnim mjesečnim prihodima do 1.300,00 kn po članu.
d. Iznimno, samci ili kućanstva, obitelji s djecom, s jednim ili više zaposlenih, koji zbog trenutačnih kriznih situacija i teškoća nisu u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe.

 

Uvodno predavanje prethodit će podjeli paketa.

Molimo sve korisnike da se zbog epidemiološke situacije pridržavaju slijedećeg rasporeda:

BISTRINCI

16.3.2021. godine (utorak),
u prostoru DRUŠTVENOG DOMA, Marka Oreškovića 16A, Bistrinci

Podjela paketa higijene organizirana je prema slijedećem rasporedu:
Korisnici čije prezime počinje sa slovom A-B : u 09:00 sati
Korisnici čije prezime počinje sa slovom C-M : u 10:00 sati
Korisnici čije prezime počinje sa slovom N-R : u 11:00 sati
Korisnici čije prezime počinje sa slovom S-W : u 12:00 sati

BIZOVAC

17.3.2021. godine (srijeda),
u prostoru EDUKATIVNOG CENTRA BIZOVAC, Kralja Tomislava 136, Bizovac

Podjela paketa higijene organizirana je prema slijedećem rasporedu:

Korisnici čije prezime počinje sa slovom A – I : u 09:00 sati
Korisnici čije prezime počinje sa slovom J – K : u 10:00 sati
Korisnici čije prezime počinje sa slovom M – R : u 11:00 sati
Korisnici čije prezime počinje sa slovom S – Ž : u 12:00 sati

IVANOVCI

17.3.2021. godine (srijeda),
u prostoru DOMA KULTURE, P. Preradovića 60, Ivanovci

Podjela paketa higijene organizirana je prema slijedećem rasporedu:

Korisnici čije prezime počinje sa slovom A-K : u 10:00 sati
Korisnici čije prezime počinje sa slovom M-Ž : u 11:00 sati

BELIŠĆE

18.03.2021. godine (četvrtak),
u prostoru DOMA UMIROVLJENIKA BELIŠĆE, Vijenac J. J. Strossmayera 67, Belišće

Podjela paketa higijene organizirana je prema slijedećem rasporedu:
Korisnici čije prezime počinje sa slovom A – B : u 09:00 sati
Korisnici čije prezime počinje sa slovom C – I : u 10:00 sati
Korisnici čije prezime počinje sa slovom J – K : u 11:00 sati
Korisnici čije prezime počinje sa slovom L – O : u 12:00 sati
Korisnici čije prezime počinje sa slovom P – R : u 13:00 sati
Korisnici čije prezime počinje sa slovom S – Ž : u 14:00 sati

PETRIJEVCI

19.03.2021. godine (petak),
u prostoru LOVAČKOG DOMA, Kolodvorska 1, Petrijevci

Podjela paketa higijene organizirana je prema slijedećem rasporedu:

Korisnici čije prezime počinje sa slovom A – LJ : u 10:00 sati
Korisnici čije prezime počinje sa slovom M – Ž : u 11:00 sati

VALPOVO

19.03.2021. godine (petak),
u prostoru STARE POVRĆARNE, Vij. Hrvatske Republike 4, Valpovo

Podjela paketa higijene organizirana je prema slijedećem rasporedu:

Korisnici čije prezime počinje sa slovom A-B : u 09:00 sati
Korisnici čije prezime počinje sa slovom C-I : u 10:00 sati
Korisnici čije prezime počinje sa slovom J-L : u 11:00 sati
Korisnici čije prezime počinje sa slovom M-O : u 12:00 sati
Korisnici čije prezime počinje sa slovom P-S : u 13:00 sati
Korisnici čije prezime počinje sa slovom Š-Ž : u 14:00 sati

Kao dokaz za ostvarenje prava na pakete higijene, potrebno je obavezno ponijeti:
1. Zadnje važeće rješenje Centra za socijalnu skrb
2. Osobnu iskaznicu.
Za osobe koje nisu primatelji socijalne – zajamčene minimalne naknade i nemaju rješenje Centra za socijalnu skrb, a nalaze se u kriznoj situaciji:
1. Odrezak mirovine ili neki drugi dokaz primanja (odrezak plaće, rješenje o dječjem doplatku, izvod iz banke i sl.)
2. Osobnu iskaznicu

Broj paketa po obitelji osiguran je sukladno broju članova obitelji.
Kako je vrijednost paketa higijene približno 200 kn i težine oko 15 kg, molimo sve korisnike da osiguraju prijevoz istih od mjesta podjele do svog kućnog praga.

Podjela će biti izvršena sukladno propisanim epidemiološkim mjerama. Molimo sve korisnike da obvezno ponesu maske za lice sa sobom i koriste ih prilikom preuzimanja paketa, te da se drže preporuke o sigurnosnom odstojanju od dva metra. Molimo sve korisnike da se pridržavaju dodijeljenih vremenskih okvira sukladno svojem prezimenu, zbog izbjegavanja gužve i osiguranja potrebnih epidemioloških mjera.

 

Skip to content