Završena podjela humanitarnih paketa na području Valpovštine za rujan i 2021. godinu

Danas su se podijelili zadnji paketi hrane koji su namijenjeni za najpotrebitije osobe s područja Valpovštine.
Gradsko društvo Crvenog križa Valpovo kroz projekt „ŽIVOT DOSTOJAN ČOVJEKA“ sa svojim volonterima i radnicima sudjelovao je u ublažavanju siromaštva!
U sklopu projekta su odrađene i radionice s temom poboljšanja života.

Paketi hrane i higijene dijelili su se na pet lokacija:

BIZOVAC – u prostoru EDUKATIVNOG CENTRA BIZOVAC, Kralja Tomislava 136, Bizovac,
BELIŠĆE – u prostoru DRUŠTVENOG DOMA, Marka Oreškovića 16A, Bistrinci,
BISTRINCI – u prostoru DRUŠTVENOG DOMA, Marka Oreškovića 16A, Bistrinci ,
VALPOVO – u prostoru STARE POVRĆARNE, Vij. Hrvatske Republike 4, Valpovo,
IVANOVCI – u prostoru DOMA KULTURE, P. Preradovića 60, Ivanovci,
PETRIJEVCI – u prostoru LOVAČKOG DOMA, Kolodvorska 1, Petrijevci.

Pomoć se dijelila prema sljedećim kriterijima:

• Samci i kućanstva – korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu i drugih socijalnih prava
• Samci s prosječnim mjesečnim primanjima do 2.000 kuna
• Osobe starije od 65 godina u samačkom ili u dvočlanom kućanstvu s prosječnim mjesečnim primanjima do 2.000 kuna, odnosno do 3.500 kuna mjesečno za dvočlano kućanstvo
• Kućanstva, obitelji s prosječnim mjesečnim prihodima do 1.300,00 kn po članu
• Iznimno, samci ili kućanstva, koji zbog trenutačnih kriznih situacija i teškoća nisu u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe

 

Fotografije sa posljednjih podjela za 2021. godinu možete pogledati na službenoj Facebook stranici:

Danas su se… – Crveni križ Valpovo / Red Cross Valpovo | Facebook

Skip to content