Sudjelovanje na Međunarodnom kongresu o demenciji iCoDem/22 u Sarajevu

U Sarajevu se od 23. do 25. rujna 2022. godine održavao Međunarodni kongres o demenciji iCoDem/22, na kojem su sudjelovali predstavnici Gradskog društva Crvenog križa Valpovo, zajedno sa partnerima na projektu „Zajedno brinemo o najranjivijima – socijalne usluge za starije na području 5 slavonskih županija“.

Na kongresu su sudjelovali ravnateljica Centra za socijalnu skrb, Janja Oklopčić , pratiteljica i njegovateljica oboljelih osoba u Gradskom društvu Crvenog križa Virovitica, Emilija Mikolić, ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Valpovo Valpovo, Sanja Habuda i voditeljica projekta „Zajedno brinemo o najranjivijima – socijalne usluge za starije na području 5 slavonskih županija“, Tamara Katalinić.

Sadržaj Kongresa bio je baziran na interaktivnom predavanju odnosno radionicama.

Posebno je istaknut multidiciplinaran pristup i teme gdje su se uključivali stručnjaci različitih profila baziranih na bogatstvu različitih struka koje timski žele pristupiti pružanju podrške osobama sa demencijom.

Skip to content