Podjela paketa higijene

U nastavku možete pronaći kriterij i raspored podjela paketa.

KRITERIJ: 

 • Samci i kućanstva – korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu (nadalje: ZMN) i drugih socijalnih prava te korisnici socijalnih usluga koji ne mogu u cijelosti ili djelomično platiti cijenu usluga kao ni njihovi zakonski obveznici uzdržavanja – kojima je pravo utvrđeno temeljem rješenja nadležnog Hrvatskog zavoda za socijalni rad 
 • Samci, kućanstva, starije i nemoćne osobe, samohrani roditelji, jednoroditeljske obitelji, osobe s invaliditetom i sl. koje se privremeno nalaze u problemu zadovoljavanja osnovnih životnih potreba  
 1. Samci s prosječnim mjesečnim primanjima do 265,44 EUR
 2. Osobe starije od 65 godina u samačkom ili u dvočlanom kućanstvu s prosječnim mjesečnim primanjima do 265,44 EUR, odnosno do 464,53 EUR mjesečno za dvočlano kućanstvo  
 3. Kućanstva, obitelji s djecom, osobe s invaliditetom, s prosječnim mjesečnim prihodima do 172,54 EUR  po članu 
 4. Iznimno, samci ili kućanstva, obitelji s djecom, s jednim ili više zaposlenih, koji zbog trenutačnih kriznih situacija i teškoća nisu u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe 

 

Kao dokaz za ostvarenje prava na pakete higijene, potrebno je obavezno ponijeti: 

 1. Zadnje važeće rješenje nadležnog Hrvatskog zavoda za socijalni rad
 2. Osobnu iskaznicu.  

Za osobe koje nisu primatelji socijalne – zajamčene minimalne naknade i nemaju rješenje nadležnog Hrvatskog zavoda za socijalni rad, a nalaze se u kriznoj situaciji: 

 1. Odrezak mirovine ili neki drugi dokaz primanja (odrezak plaće, rješenje o dječjem doplatku, izvod iz banke i sl.)
 2. Osobnu iskaznicu. 

 

Broj paketa po obitelji osiguran je sukladno broju članova obitelji. 

Molimo sve korisnike da osiguraju prijevoz paketa od mjesta podjele do svog kućnog praga. 

RASPORED PODJELA:  

 • BISTRINCI 

 

26.9.2023. godine (utorak), 

u prostoru DRUŠTVENOG DOMA, Marka Oreškovića 16A, Bistrinci 

 

Podjela paketa higijene organizirana je prema slijedećem rasporedu: 

 • Samci i kućanstva – korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu u  09:00 sati 

 

 • Samci, kućanstva, starije i nemoćne osobe, samohrani roditelji, jednoroditeljske obitelji, osobe s invaliditetom i sl. koje se privremeno nalaze u problemu zadovoljavanja osnovnih životnih potreba u 11:00 sati 

 

 • BIZOVAC 

 

27.9.2023. godine (srijeda), 

u prostoru EDUKATIVNOG CENTRA BIZOVAC, Kralja Tomislava 136, Bizovac 

 

Podjela paketa higijene organizirana je prema slijedećem rasporedu: 

 

 • Samci i kućanstva – korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu u  09:00 sati 

 

 • Samci, kućanstva, starije i nemoćne osobe, samohrani roditelji, jednoroditeljske obitelji, osobe s invaliditetom i sl. koje se privremeno nalaze u problemu zadovoljavanja osnovnih životnih potreba u 11:00 sati 

 

 • IVANOVCI 

 

27.9.2023. godine (srijeda), 

u prostoru DOMA KULTURE, P. Preradovića 60, Ivanovci 

 

Podjela paketa higijene organizirana je prema slijedećem rasporedu: 

 

 • Samci i kućanstva – korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu u  10:00 sati

 

 • Samci, kućanstva, starije i nemoćne osobe, samohrani roditelji, jednoroditeljske obitelji, osobe s invaliditetom i sl. koje se privremeno nalaze u problemu zadovoljavanja osnovnih životnih potreba u 11:00 sati

 

 • BELIŠĆE 

 

28.09.2023. godine (četvrtak), 

u prostoru DOMA UMIROVLJENIKA BELIŠĆE, Vijenac J. J. Strossmayera 67, Belišće 

 

Podjela paketa higijene organizirana je prema slijedećem rasporedu: 

 

 • Samci i kućanstva – korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu u  09:00 sati 

 

 • Samci, kućanstva, starije i nemoćne osobe, samohrani roditelji, jednoroditeljske obitelji, osobe s invaliditetom i sl. koje se privremeno nalaze u problemu zadovoljavanja osnovnih životnih potreba u 12:00 sati 

 

 • VALPOVO 

 

29.09.2023. godine (petak), 

u prostoru Gradskog društva Crvenog križa Valpovo, Prilaz Crvenom križu 2, Valpovo 

 

Podjela paketa higijene organizirana je prema slijedećem rasporedu: 

 

 • Samci i kućanstva – korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu u  09:00 sati 

 

 • Samci, kućanstva, starije i nemoćne osobe, samohrani roditelji, jednoroditeljske obitelji, osobe s invaliditetom i sl. koje se privremeno nalaze u problemu zadovoljavanja osnovnih životnih potreba u 12:00 sati 

 

 • PETRIJEVCI 

 

29.9.2023. godine (petak), 

u prostoru LOVAČKOG DOMA, KOLODVORSKA 1, PETRIJEVCI 

 

Podjela paketa higijene organizirana je prema slijedećem rasporedu: 

 

 • Samci i kućanstva – korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu u  9:00 sati

 

 • Samci, kućanstva, starije i nemoćne osobe, samohrani roditelji, jednoroditeljske obitelji, osobe s invaliditetom i sl. koje se privremeno nalaze u problemu zadovoljavanja osnovnih životnih potreba u 11:00 sati

 

Skip to content