Informacije o prvoj podjeli te najava druge podjele paketa higijene kroz projekt „ŽIVOT DOSTOJAN ČOVJEKA III“ financiran iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije 2014.-2020.

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Valpovo  kroz projekt  „ŽIVOT DOSTOJAN ČOVJEKA III“ osiguralo je pakete higijene za najpotrebitije osobe s područja Valpovštine prema sljedećim kriterijima: 

 • Samci i kućanstva – korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu (nadalje: ZMN) i drugih socijalnih prava te korisnici socijalnih usluga koji ne mogu u cijelosti ili djelomično platiti cijenu usluga kao ni njihovi zakonski obveznici uzdržavanja – kojima je pravo utvrđeno temeljem rješenja nadležnog Hrvatskog zavoda za socijalni rad 
 • Samci, kućanstva, starije i nemoćne osobe, samohrani roditelji, jednoroditeljske obitelji, osobe s invaliditetom i sl. koje se privremeno nalaze u problemu zadovoljavanja osnovnih životnih potreba  
 1. Samci s prosječnim mjesečnim primanjima do 265,44 EUR 
 2. Osobe starije od 65 godina u samačkom ili u dvočlanom kućanstvu s prosječnim mjesečnim primanjima do 265,44 EUR, odnosno do 464,53 EUR mjesečno za dvočlano kućanstvo  
 3. Kućanstva, obitelji s djecom, osobe s invaliditetom, s prosječnim mjesečnim prihodima do 172,54 EUR  po članu 
 4. Iznimno, samci ili kućanstva, obitelji s djecom, s jednim ili više zaposlenih, koji zbog trenutačnih kriznih situacija i teškoća nisu u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe zbog čega se najčešće javljaju za pomoć prijavitelju, nadležnom HZSR ili JLP(R)S. Moguće krizne situacije u kojima se korisnici mogu naći su ovrhe, gubitak posla, bolest ili elementarne nepogode 

 

Tijekom prve podjele podijeljeni su paketi higijene za 1500 osoba te kuhinjski setovi za 520 domaćinstava s područja Valpovštine, a u skladu s ranije navedenim kriterijima. 

 

U periodu od 8. 11. 2023. do 13. 11. 2023. biti će organizirane nove podjele paketa higijene prema sljedećem rasporedu: 

 

BISTRINCI 

8. 11. 2023. godine (srijeda),

u prostoru DRUŠTVENOG DOMA, Marka Oreškovića 16A, Bistrinci 

 

Podjela paketa higijene organizirana je prema slijedećem rasporedu: 

 • Samci i kućanstva – korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu u  09:00 sati 

 

 • Samci, kućanstva, starije i nemoćne osobe, samohrani roditelji, jednoroditeljske obitelji, osobe s invaliditetom i sl. koje se privremeno nalaze u problemu zadovoljavanja osnovnih životnih potreba u 10:00 sati 

 

 

IVANOVCI

8.11. 2023. godine (srijeda),

u prostoru DOMA KULTURE, P. Preradovića 60, Ivanovci 

 

Podjela paketa higijene organizirana je prema slijedećem rasporedu: 

 

 • Samci i kućanstva – korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu u 10:00 sati 

 

 • Samci, kućanstva, starije i nemoćne osobe, samohrani roditelji, jednoroditeljske  obitelji, osobe s invaliditetom i sl. koje se privremeno nalaze u problemu zadovoljavanja osnovnih životnih potreba u 11:00 sati 

 

BIZOVAC 

9. 11. 2023. godine (četvrtak),

u prostoru EDUKATIVNOG CENTRA BIZOVAC, Kralja Tomislava 136, Bizovac 

 

Podjela paketa higijene organizirana je prema slijedećem rasporedu: 

 

 • Samci i kućanstva – korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu u  09:00 sati 

 

 • Samci, kućanstva, starije i nemoćne osobe, samohrani roditelji, jednoroditeljske obitelji, osobe s invaliditetom i sl. koje se privremeno nalaze u problemu zadovoljavanja osnovnih životnih potreba u 10:00 sati 

 

PETRIJEVCI

9.11. 2023. godine (četvrtak),

u prostoru LOVAČKOG DOMA, Kolodvorska 1, Petrijevci 

 

Podjela paketa higijene organizirana je prema slijedećem rasporedu: 

 

 • Samci i kućanstva – korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu u  10:00 sati

 

 • Samci, kućanstva, starije i nemoćne osobe, samohrani roditelji, jednoroditeljske obitelji, osobe s invaliditetom i sl. koje se privremeno nalaze u problemu zadovoljavanja osnovnih životnih potreba u 11:00 sati

 

BELIŠĆE 

13. 11. 2023. godine (ponedjeljak),

u prostoru DOMA UMIROVLJENIKA BELIŠĆE, Vijenac J. J. Strossmayera 67, Belišće 

 

Podjela paketa higijene organizirana je prema slijedećem rasporedu: 

 

 • Samci i kućanstva – korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu u  09:00 sati 

 

 • Samci, kućanstva, starije i nemoćne osobe, samohrani roditelji, jednoroditeljske obitelji, osobe s invaliditetom i sl. koje se privremeno nalaze u problemu zadovoljavanja osnovnih životnih potreba u 11:00 sati 

 

VALPOVO 

13. 11. 2023. godine (ponedjeljak),

u prostoru Gradskog društva Crvenog križa Valpovo, Prilaz Crvenom križu 2, Valpovo 

 

Podjela paketa higijene organizirana je prema slijedećem rasporedu: 

 

 • Samci i kućanstva – korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu u  9:00 sati 

 

 • Samci, kućanstva, starije i nemoćne osobe, samohrani roditelji, jednoroditeljske obitelji, osobe s invaliditetom i sl. koje se privremeno nalaze u problemu zadovoljavanja osnovnih životnih potreba u 11:00 sati 

 

Broj paketa po obitelji osiguran je sukladno broju članova obitelji. 

Molimo sve korisnike da osiguraju prijevoz paketa od mjesta podjele do svog kućnog praga. 

 

Kao dokaz za ostvarenje prava na pakete higijene, potrebno je obavezno ponijeti: 

 

 1. Zadnje važeće rješenje nadležnog Hrvatskog zavoda za socijalni rad 
 1. Osobnu iskaznicu.  

 

Za osobe koje nisu primatelji socijalne – zajamčene minimalne naknade i nemaju rješenje nadležnog Hrvatskog zavoda za socijalni rad, a nalaze se u kriznoj situaciji: 

 

 1. Odrezak mirovine ili neki drugi dokaz primanja (odrezak plaće, rješenje o dječjem doplatku, izvod iz banke i sl.) 
 1. Osobnu iskaznicu. 

 

Projekt pod nazivom „ŽIVOT DOSTOJAN ČOVJEKA III“ odobren je u okviru poziva „Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom osnovne materijalne“, koji se financira iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije 2014. – 2020. (FEAD). 

Skip to content