Nadzorni Odbor

Nadzorni odbor Društva Crvenog križa nadzire financijsko-materijalno poslovanje GDCK Valpovo, a o svom radu izvještava Odbor i Skupštinu. Nadzorni odbor ima 3 člana.

Skip to content