WEB STRANICA JE U IZRADI

O nama

HRVATSKI CRVENI KRIŽ GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA VALPOVO

OIB: 94835669718
Adresa sjedišta: PRILAZ CRVENOM KRIŽU 2
Naziv matičnog registra: REGISTAR UDRUGA
Broj iz matičnog registra: 14000241
Račun za uplatu donacija: HR9823400091510803438

Međunarodni pokret Crvenog križa začet je davne 1859. godine i vezan je uz Švicarca Henrya Dunanta koji se iste godine našao na bojnom polju kod Solferina, nakon bitke austrijske i francuske vojske, s mnoštvom mrtvih i ranjenih organizira pomoć za ranjenike s nekoliko žena u obližnjoj crkvi.

Na inicijativu HENRY DUNANTA, Švicarca, organiziran je sastanak s predstavnicima 16 zemalja koji su usvojili deset rezolucija koje određuju ciljeve i radne metode za pomoć ranjenicima na bojnom polju.

Na diplomatskoj konferenciji u Ženevi, zastupnici 12 zemalja prihvatili su nacrt ugovora za poboljšanje položaja ranjenika u oružanim snagama u ratu, na sastanku u Ženevi u kolovozu 1864. godine.

Sporazum je nazvan ŽENEVSKA KONVENCIJA.

Istovremeno je i crveni križ na bijeloj podlozi (obrnuto od švicarske zastave) bio prihvaćen kao simbol začetka pokreta Crvenog križa i postao je sastavni dio ugovora, kao zaštitini znak vojnih sanitetskih službi.

Gradsko društvo Crvenog križa Valpovo je neprofitna pravna osoba koja djeluje na teritoriju RH , gradova Valpova i Belišća, općina Bizovac i Petrijevci i pripadajućih mjesta i jedan je od ustrojstvenih oblika Hrvatskog Crvenog križa. U svom radu promiče i ostvaruje humanitarne ciljeve te provodi akcije od opće koristi temeljem misije i načela Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca kroz sljedeće programe/projekte: priprema za djelovanje u katastrofama i izvanrednim situacijama, humanitarna pomoć – prikupljanje i distribucija, služba traženja, prva pomoć, dobrovoljno davanje krvi, programi zaštite zdravlja (zdravstveno odgojna predavanja namijenjena prevenciji i sprječavanju, suzbijanju bolesti, ovisnosti, te očuvanju zdravlja), mladež HCK, akcije solidarnosti i humanitarno-socijalni programi, programi skrbi za osobe treće životne dobi (Pomoć u kući, Dnevni boravak, Pučka kuhinja).  GDCK Valpovo obavlja javne ovlasti i djelatnosti utvrđene Zakonom o Hrvatskom Crvenom križu (NN 71/2010) i drugim propisima sukladno potrebama lokalne zajednice.

GDCK Valpovo djeluje još od 1880. kao Hrvatsko patritsko pripomoćno društvo za potporu ranjenicima, vojnih udovica i siročadi. Od 01.01.1964. godine GDCK Valpovo ima profesionalnu stručnu službu.

Gradsko društvo Crvenog križa Valpovo obavlja danas javne ovlasti i poslove ustanovljene Zakonom o Hrvatskom Crvenom križu, Zakonom o zaštiti znaka i naziva Crvenog križa, Statutom Hrvatskog Crvenog križa i Statutom Gradskog društva Crvenog križa Valpova. Gradsko društvo Crvenog križa Valpovo provodi slijedeće zadaće i aktivnosti:

organizira akcije dragovoljnog darivanja krvi,
provodi program pomoći starijim osobama,
vodi poslove Službe traženja nestalih i zatočenih osoba te drugih osoba koje su nestale,
priprema i distribuira obroke osobama u stanju socijalne potrebe na području Valpovštine,
okuplja mladež i organizira određene aktivnosti tijekom godine,
provodi program asanacije – tretiranja bunara,
provodi program upoznavanja s opasnošću od mina u osnovnim školama i s odraslima,
organizira predavanja za zdravstveno prosvjećivanje,
provodi program prevencije o ovisnostima.
raspodjeljuje humanitarnu pomoć osobama u stanju socijalne potrebe,
organizira i provodi tečajeve prve pomoći
a) za vozače,
b) za djelatnike pravnih i fizičkih osoba,

GDCK Valpovo djeluje još od 1880. kao Hrvatsko patritsko pripomoćno društvo za potporu ranjenicima, vojnih udovica i siročadi. Od 01.01.1964. godine GDCK Valpovo ima profesionalnu stručnu službu.

Skip to content