WEB STRANICA JE U IZRADI

Osnova za rad

Zaštita osobnih podataka

Zaštita osobnih podataka o fizičkim osobama te nadzor nad prikupljanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka u Republici Hrvatskoj uređena je Zakonom o zaštiti osobnih podataka ( NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12).

Na temelju članka 18a. Zakona o zaštiti osobnih podataka, Gradsko društvo Crvenog križa Valpovo imenovalo je službenika za zaštitu osobnih podataka.

Službenik za zaštitu osobnih podataka vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka i ostvarivanju prava na zaštitu osobnih podataka.

Gradsko društvo Crvenog križa Valpovo, osim zbirki osobnih podataka koje vodi na temelju propisa iz područja radnog prava, vodi zbirke osobnih podataka svojih korisnika/članova i vanjskih suradnika temeljem Zakona o zaštiti osobnih podataka i Zakona o Hrvatskom Crvenom križu.

Strategija 2020

Strategija 2020 koja je usvojena na Glavnoj skupštini Međunarodne federacije 2009. godine, potiče sva nacionalna društva da do 2020. godine učine više, rade bolje te ostvare promjene. Strategija 2020 ima tri strateška cilja i tri preduvjeta djelovanja za postizanje tih strateških ciljeva.

Ciljevi Strategije 2020

1. Spasiti živote, zaštititi osnovne uvjete za život i pridonijeti oporavku nakon katastrofa i kriznih situacija
2. Omogućiti zdraviji i sigurniji život
3. Promicati socijalno uključivanje i kulturu mira i nenasilja

Preduvjeti djelovanja za postizanje ciljeva Strategije 2020

1. Izgraditi snažna nacionalna društva Crvenog križa i Crvenog polumjeseca
2. Primjenom humanitarne diplomacije nastojati spriječiti i smanjivati vulnerabilnost u globaliziranom svijetu
3. Zajedno kroz Međunarodnu federaciju učinkovitije djelovati

Strategy2020 možete preuzeti ovdje.

Zakon o Hrvatskom Crvenom križu

Zakon o Hrvatskom Crvenom križu donio je Hrvatski sabor 28. svibnja 2010. godine, a objavljen je u Narodnim novinama (NN 71/2010).

Pored Zakona o Hrvatskom Crvenom križu, naš rad reguliran je i:

Zakonom o udrugama

Pravilnik o načinu i rokovima plaćanja sredstava iz prihoda jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za rad ustrojstvenih oblika Hrvatskog Crvenog križa

Statut GDCK Valpovo Statut Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Valpovo donesen na sjednici održanoj 22. rujna 2015. godine. [/et_pb_accordion_item][et_pb_accordion_item title=”Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga i procedura zaprimanja i provjere računa i plaćanja po računima u Gradskom društvu Crvenog križa Valpovo

Na temelju članka 15. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/160) i na temelju članka 4. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14), i na temelju članka 6. Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (NN 119/15) te na temelju članka 41. Statuta Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Valpovo, dalje u tekstu Statut, Odbor Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Valpovo na 5. sjednici održanoj dana 6. srpnja 2018. godine donosi: PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA TE PROCEDURA ZAPRIMANJA I PROVJERE RAČUNA I PLAĆANJA PO RAČUNIMA U GRADSKOM DRUŠTVU CRVENOG KRIŽA VALPOVO

Izvješće o provedenoj reviziji

Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Valpovo za 2016. godinu:
Izvješće o provedenoj reviziji

Skip to content