Predsjednica

Izvršne funkcije i druge poslove određene ovim Statutom obavlja Predsjednik GDCK Valpovo.

Predsjednik GDCK Valpovo (dalje u tekstu: predsjednik) je predsjednik Skupštine i Odbora GDCK Valpovo a svoju funkciju obavlja volonterski.

Predsjednik zastupa udrugu, te ima sve zakonske ovlasti i obveze osobe ovlaštene za zastupanje udruge.

Predsjednik se bira iz redova zastupnika Skupštine na konstituirajućoj sjednici na mandatno razdoblje od četiri godine, s mogućnošću ponovnog izbora, a najviše tri uzastopna puta. Predsjednik se bira natpolovičnom većinom glasova prisutnih zastupnika Skupštine.

Predsjednik predstavlja i zastupa društvo, saziva i predsjedava sjednicama Skupštine i Odbora, potpisuje odluke i druge dokumente koje donose ova tijela te obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština i Odbor.

Skip to content