Prva Pomoć

 Što je prva pomoć?

Prva pomoć je skup postupaka kojima pomažemo ozlijeđenoj ili naglo oboljeloj osobi do dolaska stručne medicinske pomoći. Prva pomoć podrazumijeva zbrinjavanje tjelesnih ozljeda i stanja, ali i pružanje psihološke podrške emocionalno potresenim osobama koje su prisustvovale ili svjedočile traumatičnom događaju. Intervencijama prve pomoći nastojimo sačuvati život, ublažiti patnju, spriječiti daljnje bolesti ili ozljede i ubrzati oporavak.

Pružatelj prve pomoći je osoba koja poduzima određene postupke radi pomoći ozlijeđenoj ili naglo oboljeloj osobi  pazeći  pritom na svoju sigurnost i sigurnost svih sudionika, ne izazivajući dodatnu štetu. Ciljevi prve pomoći su: spašavanje života, sprječavanje nastanka komplikacija i invaliditeta te skraćivanje vremena liječenja i oporavka.

Prva pomoć jedna je od temeljnih djelatnosti Međunarodne Federacije Crvenog križa i Crvenog polumjeseca te je ključna za identitet Pokreta Crvenog križa širom svijeta, već više od 150 godina.

Tečajevi se provode kao sastavni dio osposobljavanja kandidata za vozače u auto-školama, u skladu sa Zakonom o sigurnosti prometa na cestama (NN 105/04), Pravilnikom o osposobljavanju kandidata za vozače na motorni pogon iz nastavnog predmeta pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nezgodi (NN 59/98), te ostalim važećim Pravilnicima u trajanju od najmanje 9 nastavnih sati.

Gradsko društvo Crvenog križa Valpovo raspolaže s 2 licenciranih liječnika koji provode obuku iz prve pomoći. Osim kvalitetne ekipe stručnjaka, prostorija, Gradsko društvo Crvenog križa Valpovo opremljeno je najsuvremenijom opremom i nastavnim pomagalima za osposobljavanje svih kategorija stanovništva  za pružanje prve pomoći.

Svi zainteresirani za o osposobljavanje kandidata za vozače na motorni pogon iz nastavnog predmeta pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nezgodi mogu se javiti u:

 

Gradsko društvo Crvenog križa Valpovo

Prilaz Crvenom križu 2

31 550 Valpovo

Telefon: 031 / 651 – 479

e-mail: info@crvenikrizvalpovo.hr

Prema Zakonu o zaštiti na radu (NN 59/96) i Pravilnikom (NN 56/83) utvrđen je broj osoba osposobljenih za pružanje prve pomoći na osobama ozlijeđenim na radu.

Poslodavac je dužan organizirati i osigurati pružanje prve pomoći zaposlenicima za slučaj ozljede na radu ili iznenadne bolesti do njihovog upućivanja na liječenje zdravstvenoj ustanovi.

Poslodavac je dužan osigurati potreban broj zaposlenika osposobljenih za evakuaciju i spašavanje kao i za pružanje prve pomoći te im stavi na raspolaganje svu potrebnu opremu.

Na svakom radilištu i u radnim prostorijama u kojima istovremeno radi do 20 zaposlenika najmanje jedan od njih mora biti osposobljen i određen za pružanje prve pomoći te još po jedan na svakih daljnjih 50 zaposlenika. Kad postoji više radnih prostora s manjim brojem zaposlenika ovo pravilo se prilagođava potrebama sukladno elaboratu o procjeni opasnosti.

Osobama određenim za pružanje prve pomoći mora se staviti na raspolaganje potrebna oprema.

Novčanom kaznom od 10.000 do 20.000 kuna kaznit će se za prekršaj poslodavac ako na propisani način ne organizira i ne osigura pružanje prve pomoći i medicinske pomoći

Cilj osposobljavanja radnika je samostalno i ovlašteno pružanje prve pomoći u slučaju ozljeda na radu dok će usvojeno znanje i stečene praktične vještine koristiti svakom pojedincu u životnim situacijama u kojima pravodobnim i pravilnim pružanjem prve pomoći može spasiti tuđi i svoj život.

Osposobljavanje se sastoji od teorijskog te praktičnog dijela na kojem se provode vježbe pružanja prve pomoći.

Nakon tečaja izdaje se uvjerenje o osposobljenosti radnika za pružanje prve pomoći na radu.

Gradsko društvo Crvenog križa Valpovo surađuje 2 licenciranih liječnika koji provode obuku iz prve pomoći. Osim kvalitetne ekipe stručnjaka, prostorija , Gradsko društvo Crvenog križa Valpovo opremljeno je potrebnom opremom i nastavnim pomagalima za osposobljavanje svih kategorija stanovništva  za pružanje prve pomoći.

Ukoliko u Vašoj tvrtki  radnike još niste osposobili za pružanje prve pomoći, pozivamo Vas da nam se javite:

Gradsko društvo Crvenog križa Valpovo

Prilaz Crvenom križu 2, 

31550 Valpovo

Telefon: 031 /651 – 479

e-mail: info@crvenikrizvalpovo.hr

Skip to content