DNEVNI BORAVAK ZA STARIJE OSOBE - VALPOVO

Gradsko društvo Crvenog križa Valpovo u suradnji s Gradom Valpovom organizira dnevni boravak za starije osobe.

Ovaj način pružanja podrške starijim osobama osigurava  dostupnost aktivnostima putem kojih oni sudjeluju u životu šire društvene zajednice te imaju mogućnost samoispunjenja. Starije osobe pripadaju u ranjivu skupinu i izložene su negativnim utjecajima okoline zbog svojih oslabljenih funkcionalnih sposobnosti, te smo mišljenja da su ovim projekom svi ti negativni utjecaji smanjeni kroz razne oblike aktivnosti koje pripremamo za njih.

Pratite nas na Facebook-u

Facebook

Aktivno uključivanje u društvena zbivanja u gradu

Kulturno uzdizanje

Želja za životom

Osjećaj pripadnosti

Povećan broj aktivno provedenih sati

Poboljšanje opće kvalitete života starijih osoba

Uključivanje u društveni život zajednice

Otklanjanje osjećaja osamljenosti i izoliranosti