WEB STRANICA JE U IZRADI

Pravilnik

Na temelju članka 15. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/160) i na temelju članka 4. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14), i na temelju članka 6. Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (NN 119/15) te na temelju članka 41. Statuta Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Valpovo, dalje u tekstu Statut, Odbor Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Valpovo na 5. sjednici održanoj dana 6. srpnja 2018. godine donosi:
PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA TE PROCEDURA ZAPRIMANJA I PROVJERE RAČUNA I PLAĆANJA PO RAČUNIMA U GRADSKOM DRUŠTVU CRVENOG KRIŽA VALPOVO

Skip to content